BVH ruimte

kent de wereld van grond- en ontwikkelingsbedrijven bij gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Ruimtelijke projecten worden haalbaar door onze analyse van de effecten die invloed hebben op de grondexploitatie. Deze effecten zijn veel breder dan een grondexploitatie. Met onze deskundigheid en de juiste andere partijen lossen we vraagstukken op en stellen vast wat de beleidsruimte is. We kennen de springlevende wereld van bestuurders, adviseurs, financiers, designers en marketeers.

BVH Ruimte ontwikkelde de Plankostenscan. Een methode voor het ramen van plankosten die inmiddels door vele (gemeentelijke) organisaties en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) is omarmd en wordt toegepast bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen.

BVH Ruimte is zeer nauw betrokken bij de Orbiters en is maat in De Oranjefabriek.

BVH Ruimte

  • Maakt een Plankostenscan op maat voor uw organisatie.
  • Implementeert de Wro en grondexploitatiewet.
  • Biedt helder inzicht in geldstromen
  • Stuurt projecten aan vanuit financiĆ«le optiek.
  • Ontwikkelt strategie bij onderhandelingen.

Lees verder