Kostenverhaal

Bovenplanse kosten en bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen geschrapt.

In de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet wordt de kostensoort bovenplanse kosten in het exploitatieplan geschrapt. Ook wordt de bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen bij anterieure overeenkomsten geschrapt.

Het verwijderen van beide kostensoorten wordt ondersteund door een tweetal onderzoeken (blz 179, voetnoot 119) die uitgevoerd zijn door BVH Ruimte bv in opdracht van de Ministeries BZK en I&M.

Uit deze onderzoeken blijkt dat gemeenten beide kostensoorten op een andere wijze motiveren en toepassen dan de wetgever beoogd heeft, Merendeel van de projecten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd zou ook als bovenwijkse voorziening aangemerkt kunnen worden. Hierbij gelden dan wel de ptp-criteria.

Download de samenvattingen om verder te lezen.

SV onderzoek forfaitaire bijdrage bovenplanse kosten en bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen-BVH Ruimte 2013

SV vervolgonderzoek bovenplanse kosten en bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen- BVH Ruimte bv-2014

Wanneer u een onderzoeksrapport wenst te ontvangen kunt u dit op de contactpagina aangeven.