Projectmanagement vanuit financiele optiek

BVH Ruimte heeft voor een samenwerkingsverband van een woningbouwcorporatie en een projectontwikkelaar het projectmanagement verzorgd voor de ontwikkeling van een wijk met 1700 woningen en bijbehorende voorzieningen. Vanaf de startbesprekingen met de gemeente tot en met het opleveren van het openbaar gebied zijn zij daarbij betrokken. Het projectmanagement wordt vanuit een financiële invalshoek vervult.

Belangrijke thema’s hierbij zijn:

 • Opzetten cv/bv constructie
 • Bouwen in bestaand gebied
 • Creëren van draagvlak
 • Bodemverontreiniging, verwerving, onteigening, Wvg, flora en fauna in relatie tot stedenbouwkundige planvorming
 • Herontwikkelen van plannen
 • Onderhandelingen met gemeente
 • Onderhandelingen met andere grondeigenaren
 • Afwikkelen RO procedures, vergunningen aanvragen
 • Kunst in de openbare ruimte
 • Subsidies
 • Communicatie belanghebbenden
 • Brede school
 • Winkelcentrum
 • Aanbesteding civiele werken
 • Overdracht openbaar gebied aan gemeente
 • Planschade