Inzicht in strategische positie en geldstromen

Voor diverse opdrachtgevers, zowel overheid, corporatie als ontwikkelaar geven wij inzicht in de financiële positie van partijen in een ruimtelijke opgave.
Wij analyseren de opgave en brengen in beeld welke werkzaamheden en kosten nog in het verschiet liggen. Maar ook wat de belangen van betrokken partijen zijn. Vaak hebben zij elke een eigen agenda!

Gezamenlijk met de opdrachtgever stippelen wij de strategie uit om tot het gewenste resultaat te komen. Op basis hiervan worden de onderhandelingen gestart.

Belangrijke thema’s hierbij zijn :

  • Stakeholderanalyse
  • Erfpacht/erfpachtconversie
  • Particulier opdrachtgeverschap
  • Eerst rekenen dan tekenen
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Bijdragen van partijen
  • Inzet grondbeleidsinstrumentarium