Plankosten bij anterieure overeenkomsten

 

De plankosten zijn een van de onderdelen van het kostenverhaal bij anterieure overeenkomsten.

In de praktijk blijkt dat partijen hiervoor de ontwerpregeling plankosten exploitatieplan gebruiken.

Maar de ontwerpregeling is niet geschikt voor anterieure overeenkomsten !

De ontwerp regeling gaat uit van een actieve gemeentelijke rol terwijl de gemeente bij anterieure overeenkomsten juist een faciliterende rol heeft. Er zijn andere producten aan de orde en ook is de looptijd van een project minder belangrijk. Hier passen dus andere kengetallen en invloedsfactoren bij.

BVH Ruimte bv heeft voor de plankosten bij anterieure overeenkomsten een ander plankostenmodel gemaakt. Ook dit is een simpel en overzichtelijk Excel model waarmee op eenvoudige en transparante wijze de plankosten worden berekend.

In dit plankostenmodel voor anterieure overeenkomsten wordt rekening gehouden met specifieke factoren zoals betrokkenheid van partijen, bestuurlijke-politieke organisatie, fysieke en maatschappelijk omgeving en natuurlijk ook met de reflexwerking van de ontwerpregeling.

Uitgangspunt hierbij is dat zowel de gemeente als initiatiefnemer transparant(er) en zakelijk(er) met elkaar omgaan.

Heeft u interesse in dit plankostenmodel? Laat dit dan weten via  info@bvhruimte.nl