Implementatie van de Wro en Grondexploitatiewet.

Diverse opdrachtgevers vragen BVH Ruimte om hen als financieel strategisch adviseur te ondersteunen. Als aanjager van projecten, kritische vragensteller, maar ook als vraagbaak voor grondbedrijfmedewerkers.
Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd om onze kennis en ervaringen op het gebied van de Wro en Wro/Grondexploitatiewet.

Belangrijke thema’s hierbij zijn:

  • Structuurvisies en uitvoeringsprogramma’s
  • Fonds bovenwijkse voorzieningen
  • Bestemmingsplannen en exploitatieplannen
  • Regeling plankosten exploitatieplan
  • Anterieure overeenkomsten
  • Staatsteun
  • Taxatie gronden
  • Fiscalititeit
  • Gemeentelijke bijdragen